Styrelsen 2016

Ordförande  

Lasse Jansson                            

Kassör  t.o.m. 170803

Mari Carlquist 

fr.o.m 170804

Diana Frickner  
Sekreterare

Gustav Almstedt 

Ledamöter

Pete Simpson

Mikael Johansson
 

Valberedning

Senja Vrankovic  

Anette Fernandez


Revisor                 

Jan Gisslén

Revisorsuppleant

Stefan Sundlöf

Medlemmarna nås enklast genom att skicka ett E-postmeddelande till sjbf2011@gmail.com