KONTAKT / STYRELSE

Medlemmarna nås enklast genom att skicka ett E-postmeddelande till:

lasse.jansson53@gmail.com

 

Ordförande
Lasse Jansson

Kassör
Diana Frickner

Sekreterare
Kerstin Medin

Ledamöter
Pete Simpson, Mikael Johansson, Stefan Johansson och Ulf Frickner

Valberedning

Revisor

Jan Gisslén