KONTAKT / STYRELSE

Medlemmarna nås enklast genom att skicka ett E-postmeddelande till:

lasse.jansson53@gmail.com

 

2018-04-20, Ny e-postadress! Vår förra e-postadress har varit ur funktion en längre tid. Om du har skrivit till oss men ej fått svar ber vi dig att skriva på nytt till vår nya e-postadress.

 

Ordförande
Lasse Jansson

Kassör
Diana Frickner

Sekreterare
Gustav Almstedt

Ledamöter
Pete Simpson, Mikael Johansson, Kerstin Medin, Johan Borgh

Valberedning

Senja Vrankovic, Anette Fernandez

Revisor
Jan Gisslén

Revisorsuppleant
Stefan Sundlöf