KONTAKT / STYRELSE

Medlemmarna nås enklast genom att skicka ett E-postmeddelande till: sjbf2011@gmail.com

 

Ordförande
Lasse Jansson

Kassör
Diana Frickner

Sekreterare
Gustav Almstedt

Ledamöter
Pete Simpson
Mikael Johansson

Valberedning
Senja Vrankovic
Anette Fernandez

Revisor
Jan Gisslén

Revisorsuppleant
Stefan Sundlöf