KONTAKT / STYRELSE

Medlemmarna nås enklast genom att skicka ett E-postmeddelande till:

lasse.jansson53@gmail.com

 

Ordförande
Lasse Jansson

Kassör
Diana Frickner

Sekreterare
Kerstin Medin

Ledamöter
Pete Simpson, Mikael Johansson, Johan Borgh, Stefan Johansson och Ulf Frickner

Valberedning

Senja Vrankovic, Anette Fernandez

Revisor
Stefan Sundlöf

Revisorsuppleant
Jan Gisslén