21 maj

Blå Hissmusik och DeMona. Foton: Stefan Johansson